Nedozdá
se mi ani jeden sen
když v noci vstávám k dětem
abych je přikryl a utišil

Nedozdá se mi ani jeden sen

Mé sny se mění v těla. V den
už za noci a nejvíc zrána

Antonín a Anna
Sny do nichž se probouzí a vstává

březen 2019