Všichni spí
Chodím ztichlým bytem
naplněn vděčností
že je mám

A úzkostí
jak křehké je to
štěstí

duben 2019