Celý den voní a vlají
květy na vějíři víček
malých dívek

A večer sládne v usínání
když pohlazení snu
dává zapomenout dnu

Všecka ta krása dní
chví se jim v očích
uzamčených nocí

Je spánek malých žen
jak tichá mše za lásku

květen 2019