Za humny se stmívá
a obchází tě chlad
Měla ses snažit víc

Víc milovat…

listopad 2018