Viděl jsem rozkvétat řady růží
A tisíce zářit hvězd

Viděl jsem tři chlapce jako kdysi
v ochozech

A nakonec viděl jsem stoupat páru
z bělostných pisoárů

březen 2014